Bài hát: Because I Got High – Afro Man

0
202
Bài hát: Because I Got High - Afro Man - Cannabis Vietnam - Cần sa Việt Nam - cannabisvn.com

Because I Got High – Một trong những bài hát kinh điển dành cho những Stoner; những người đam mê Cần sa. Không những vậy, giai điệu vui tươi của bài hát; khiến cho những người không sử dụng Cần sa cũng vui vẻ và thấy Cần sa đơn giản hơn họ nghĩ.

Get high là gì? Get high là thuật ngữ thường chỉ dùng cho những người sử dụng Cần sa vào mục đích giải trí; Get High đơn giản là Phê, hay hút Cần để phê pha.

Bình luận