Tắt Quảng Cáo [X]
X
Category: Lịch sử Cần sa

Lịch sử Cần sa

Bhang chính xác là gì?

Bhang chính xác là gì?

Nhiều người sử dụng thuật ngữ "bhang" một cách bừa bãi và nghĩ nó đồng nghĩa với ganja hay là hashish, khi thực tế nó thật sự khá là khác nhau. Cần sa được công nhận là một ...

Xem tiếp +
Thời hoàng kim của cây Gai dầu

Thời hoàng kim của cây Gai dầu

Các thị trường nhập khẩu hiện đại của Mỹ dành cho các sản phẩm từ gai dầu; gần chạm mức 500 triệu đô la vào năm 2012; trong khi điều này có vẻ ấn tượng, chúng ta nên xem xét lại ...

Xem tiếp +
10 sự thật lịch sử về Cần sa mà bạn cần biết

10 sự thật lịch sử về Cần sa mà bạn cần biết

So sánh tính ứng dụng  vào đời sống con người với các loài thực vật khác; Cần sa đã tạo ra một chuyến  hành trình thú vị thông qua nền văn hóa của chúng ta. Từ việc được chấp nhận ...

Xem tiếp +
Lịch sử Cần sa 101

Lịch sử Cần sa 101

Bạn muốn biết chi tiết về lịch sử cần sa? Trước cả phong trào Hippie, cần sa bắt nguồn từ đâu? Cần sa chắn chắn sẽ có bề dày lịch sử lâu đời hơn bạn nghĩ đấy! Bắt đầu Lịch sử ...

Xem tiếp +
Cannabis Vietnam