Trang chủ Từ khóa Cần sa và bệnh Huntington

Tag: Cần sa và bệnh Huntington

Cần sa và bệnh Huntington: Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng hệ thống endocannabinoid gắn liền với sự tiến triển của bệnh Huntington, và CBD được cho là tương tác tích cực với hệ thống endocannabinoid. Với thông tin này trong suy nghĩ, các nhà nghiên cứu đã quyết định nghiên cứu kỹ hơn để khám phá những khả năng của một phương pháp điều trị hiệu quả hơn.