Trang chủ Từ khóa Cần sa Y tế

Tag: Cần sa Y tế

Cần sa Y tế: là sử dụng Cần sa vào ứng dụng y học, chữa trị, điều trị bệnh tật, không nhằm vào mục đích giải trí. Cần sa Y tế đa phần không gây phê, vì chỉ dùng tới các chất không gây phê ở Cần sa như CBD.