Trang chủ Từ khóa Cục phòng chống Ma Túy

Tag: Cục phòng chống Ma Túy

DEA hay còn gọi là Cục phòng chống Ma túy. Được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu ma túy và sử dụng chúng tại Hoa Kỳ.